My Account   |   Español   |   Contact Us
All Palm Beach County Library System locations will be closed Mon, Feb 15, for Presidents' Day. No materials will be due on this day.
 

Fichye Ak Katab (Hands-on)

(Files - Basic, in Creole)
Vini aprann konen koman pou nou itilize operating system ke yo rele Windows XP-an, pa eksanp kreye e oganize fichye ansanm ak katab. Teyori ak pratik. Maksimom 8 moun. (2 hr.) Anregistre alavans.